Wang elected chairman of China’s political advisory body

Wang Huning presides over the opening meeting of the first session of the 14th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 4, 2023. (PHOTO / XINHUA)

BEIJING – Wang Huning was elected chairman of the 14th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, the top political advisory body, on Friday.

A total of 23 people were also elected vice-chairpersons of the 14th National Committee of the CPPCC.

The third plenary meeting of the first session of the 14th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) is held at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 10, 2023. (PHOTO / XINHUA)

They are Shi Taifeng, Hu Chunhua, Shen Yueyue, Wang Yong, Zhou Qiang, Pagbalha Geleg Namgyai, Ho Hau Wah, Leung Chun-ying, Bater, Su Hui, Shao Hong, Gao Yunlong, Chen Wu, Mu Hong, Xian Hui, Wang Dongfeng, Jiang Xinzhi, Jiang Zuojun, He Baoxiang, Wang Guangqian, Qin Boyong, Zhu Yongxin and Yang Zhen.

READ MORE: China's top political advisory body to elect new leadership

Wang Dongfeng was elected secretary-general of the 14th CPPCC National Committee.